• Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Χαλκιδικής "Αριστοτέλης"

  • Χαλκιδική - Δωμάτια, Studios, Διαμερίσματα

  • Σίγουρα την έχετε ονειρευτεί

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ν.4442/16 ΦΕΚ 230 Α' 7/12/2016-Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 45-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΔΙΑ. ΑΡΘΡΟ 43-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 51 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ.