• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Προσφορά απεντόμωσης από Green Eco

Οικονομική Προσφορά 2017

Απεντόμωση:   4,00 € ανά διαμέρισμα

Μυοκτονία:     10,00 € τοποθέτηση δολωματικού σταθμού μυοκτονίας                        

5,00 € επαναδόλωση υπάρχοντος δολωματικού σταθμού   

Οι τιμές είναι τελικές τιμολογίου  

Δυνατότητα πληρωμής  με  κάρτα μέσω εγκεκριμένου τερματικού POS

Μετά το πέρας της εφαρμογής παραδίδεται ο φάκελος παρασιτοκτονίας για το συγκρότημα