• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Άθυτος

“LAND OF ARTISTS”

Athitos needs no special introduction. It is renowned for its paved alley-ways, its stone build mansions, for Aletras’ Folklore Museum, the enchanting evening with music under the moonlight and for standing on a wonderful natural balcony over Torone’s Gulf. It is also known for sculptor Vasilis Pavlis’ beautiful works adorning the settlement, for a vision that was realized and turned a small village in Kassandra to the small state of poets, visual artists and singers. Athitos will bewitch you, in the day or at night. Just a visit will be enough for you to fall in love with it for ever!

Πρόσθετες Πληροφορίες

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Αγία Παρασκευή Φούρκα »