• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Античният град Менде, който познава икономически разцвет заради износа на прочутото мендийско вино, е бил една от колониите на Еретрия в полуостров Палини през VІІІ в.пр.Хр. Основният археологически обект, с…
Античната Потидея е създадена през 600 г.пр.Хр. на шийката на полуостров Палини. Както личи от името на града, негов покровител е бил бог Посейдон. По време на похода на Ксеркс…
Един от важните храмове, намерени в Халкидики, е този на Амон Зевс, който е открит през 1969 г., докато се строи хотел, което предизвиква срутването на основата на храма. Продължилите…