• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Tristinika

Slikovito priobalno naselje sa predivnom peščanom plažom. Na osnovu arheoloških pronalazaka postojanje života datira iz XIV veka. Tradicija navodi da je reka presecala naselje i nosila toliku količinu vode koja je bila dovoljna za rad radionice na vodeni pogon za preradu vunene odeće. Tristinika je deminutiv i znači mala trista (mala hidristria), dok je po drugima na ovom mestu održana bitka u kojoj je napadača bilo tri puta više od stanovnika, te da bi pobedili svaki je stanovnik morao ubiti bar tri protivnika (tris= tri + nika = pobedi!).

More in this category: « Antička Toroni Antički Olintos »