• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Tристиника

Живописно средновековно село край морето с превъзходен пясък. Археологическите находки датират от ХІV в. Според традицията селото е пресичано от река, която е набавяла достатъчно вода, за да функционира тепавица за вълна. Тристиника е умалително и означава дребна тръстика. Според друга версия в селото е станала битка и понеже нападателите били три пъти по-многобройни от бранителите, всеки е трябвало да убие поне по трима (трис ке ника – трима и ще победиш, от гр.).