• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Mетохът Флогитон

Метохът Флогитон датира от 1311 г. До 1924 г. функционира като метох на руския манастир в Света гора, а после – като клон на американския Червен кръст, който се е грижел за бежанците от Каламаря, а по време на окупацията (1944 г.) е бомбардиран от българската армия. В средата на 60-те години на ХХ в. голям пожар изпепелява сградата до основи. През 1999 г. с решение на общинския съвет на Муданя, мястото е отдадено на 10-а Дирекция за византийски старини, за да се извършат необходимите реставрационни дейности и да се създаде Центърът за византийска култура в Халкидики Юстиниан, както е наречен от археологическия екип, който отговаря за реставрацията. 

В тази сграда е подслонен музеят на метоха. Проектът е финансиран от ЕС и от националния бюджет и възлиза на 10 милиона евро.